Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Týden 7.-11.10.2019 (sudý týden)

2. 10. 2019

ZMĚNA ROZVRHU: V pondělí 7.10. končí výuka ve 12:15.

Vybíráme 200 Kč na divadlo + 70 Kč na Pč + návratky na vodácký kurz a akci v Chotyni.

Aj - v pondělí 7.10. test - přítomný čas prostý a průběhový

Nj (K.K.) - v pondělí 7.10. test - slovíčka (Slovesa v závorce z prvních dvaceti vět na kopii.)

LITERATURA - v úterý 8.10. test (duchovní písně, legendy, kroniky, Jan Hus)

Ch - ve středu 9.10. test - chemické látky a chemické děje

Ve čtvrtek 10.10. jedeme do Naivního divadla na představení Pouť krkonošská. Ráno sraz v 7:45 u šaten. Učení si vezměte od 4.vyučovací hodiny.

Ch - ve čtvrtek 10.10. laboratorní práce

Čj - DÚ na pátek 11.10. str.65/1c

Čj - v pátek 11.10. test - druhy příslovečných učení (Naučte se nazpaměť spojovací výrazy!!!)

D - v pátek 11.10. test - Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II.

Ov - v pátek 11.10. aktuality (Linda, Dominik, Martin)

V pátek 11.10. je místo literatury mluvnice.

M - DÚ na pátek 11.10. str.20/3d-l

 

Týden 14.-18.10. (lichý týden)

7. 10. 2019

Třídní akce v Chotyni (doprava vlakem) byla zaplacena z třídního fondu, proto bylo každému vráceno 20 Kč.

Nj (K.K.) - v pondělí 14.10. test ze slovíček (slovesa z kopie 21.-33.věta)

Nechte podepsat žákovské knížky!!!

Vp - výtvarné techniky: Vypracujte referát o slavném malíři (př. Leonardo da Vinci).

Nj (K.K.) - ve středu 16.10. test - sloveso SEIN + věty na překlad (müde, dran, krank, zu Hause…)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 17.10. test přítomné časy!!!

Čj - DÚ na čtvrtek 17.10. str.14/2 Vyberte si 8 rčení, opište je do sešitu a vysvětlete, co znamenají.

Čj - ve čtvrtek 17.10. test - všechny větné členy

Ov - na pátek 18.10. aktuality (Monča, Štěpka, Ája)

 

Týden 21.-25.10.2019

16. 10. 2019

Vzhledem ke špatným výsledkům z testu na větné členy bude v pondělí 21.10. od 7:00 doučování. Do té doby se ale naučte základní informace o jednotlivých větných členech!

Aj (K.K.) - v pondělí 21.10. test - irregular verbs (1.sloupeček)

Aj (M.M.) - v pondělí 21.10. test Life events

Nj (K.K.) - v pondělí 21.10. zkouším rozhovory (souhlasné+odmítnutí)

Nj (A.N.) - DÚ na pondělí 21.10. Co dělám během týdne?

Aj (K.K.) - v úterý 22.10. zkouším převyprávění příběhu o Sweet Sue (str.10)

Čj -  v úterý 22.10. píšeme kontrolní diktát

SLOH - do středy 23.10. napište charakteristiku Saturnina podle zhlédnuté filmové verze

F - ve středu 23.10. laboratorní práce

Ch - ve čtvrtek 24.10. test - roztoky

Čj - ve čtvrtek 24.10. test - větné členy

Čj - DÚ na čtvrtek 24.10. str.16 (Napište do sešitu jen odpovědi.)

Aj (M.M.) - na čtvrtek 24.10. si připravte vypravování o svém životě

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 24.10. test - nepravidelná slovesa (2.sloupeček)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 24.10. zkouším rozhovory (Did you have a good time? How was the concert?...)

M - ve čtvrtek 24.10. test - mocniny, odmocniny, Pythagorova věta

Ov - v pátek 25.10. aktuality (Maruška, Pája St., Kačka)

F - v pátek 25.10. test - práce, výkon

D - v pátek 25.10. test - třicetiletá válka

 

SBĚR PAPÍRU (5.-7.11.2019)

20. 10. 2019

SBĚR PAPÍRU proběhne v úterý 5.11. (7:00-16:00) na dvoře ve Školní ul.  + ve středu 6.11. a ve čtvrtek 7.11. (6:00-16:00) na dvoře v Revoluční ulici. Lísteček se jménem a příjmením, třídou a počtem kil odevzdávejte panu školníkovi. Prosím každého alespoň o nějaký příspěvek. Peníze za sběr se nám budou na konci roku hodit.

Děkuji. K.Kašková

 

Během celého roku je možno odvézt jakékoliv větší a objemnější množství papíru přímo do KOVOŠROTU Liberec, Vilová ulice, Liberec – Františkov. Provozní doba: 7-10,30 11,30 – 15,15. Nutno nahlásit školu a jméno dítěte. Potvrzení, které dostanete, předá žák třídnímu učiteli.

 

Týden 4.-8.11. (sudý týden)

23. 10. 2019

Přeji všem krásné podzimní prázdniny a ředitelské volno!

Budu kontrolovat podepsané žákovské knížky!!!

Aj (K.K.+M.M.) - v pondělí 4.11. přineste zpracovaný životopis někoho z rodiny, kdo už nežije. Zjistěte si o něm co nejvíce informací a věty napište v minulém čase. Hodnotí se slovní zásoba a gramatika. (cca 1 strana A4)

Čj - v pondělí 4.11. test - větné členy (možnost procvičování: https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny)

V úterý 5.11. odpadá volitelný předmět informatika.

Čj - DÚ na úterý 5.11. Zamyslete se nad pedagogickými zásadami J.A.Komenského a dokončete prac.list (Buďte konkrétní!)

Aj (K.K.) - v úterý 5.11. test - minulý čas

PROSÍM O ODEVZDÁNÍ NÁVRATEK NA TRIPARTITY!

Ch - ve středu 6.11. test - roztoky

Ve středu 6.11. je místo slohu mluvnice!

Čj - ve středu 6.11. test (PK volný a těsný, PK několik. a post. rozv., přístavek)

Nj (K.K.) - ve středu 6.11. opakovací test 5.lekce (sein, slovosled, časování sloves, slovní zásoba, email, překlad, rozhovory...)

Nj (A.N.) - ve středu 6.11. test (přivlastňování, překlad, slovíčka...)

Nj (A.N.) - DÚ na středu 6.11. str. 46/12

SBĚR PAPÍRU PROBĚHNE 6.-7.11. (viz informace v ŽK).

KONTROLNÍ SLOHOVÁ PRÁCE - ve čtvrtek 7.11. píšeme charakteristiku literární postavy. Vyberte si postavu ze své knihy nebo z čítanky. S sebou si přineste vyplněný pracovní list (pouze v bodech, ne souvislých větách) a knížku, popř. čítanku.

Aj (M.M.) - ve čtvrtek 7.11. test - minulý čas

LITERATURA - v pátek 8.11. test (renesance + autoři, díla, národnost; Komenský; pojmy - alegorie, epitaf...)

Ov - v pátek 8.11. aktuality (Karel, Janička B., Dan)

Ov - v pátek 8.11. test (osobnost - definice, změny, vývojová období, temperament...)

 

Četba (Po stopách spisovatelů)

25. 10. 2019

Termín: 10.ledna 2020

Forma zpracování: myšlenková mapa

Bližší informace: viz níže

 

Nalezené složky

 
Nebyly nalezeny žádné složky