Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Týden 7.-11.1. (lichý týden)

8. 1. 2019

- ve středu 9.1. test - ptáci (anatomie...)

Nj (P.P.) - DÚ na středu 9.1. str.16/7

ZMĚNA ROZVRHU: Ve středu 9.1. je místo literatury mluvnice.

Čj - ve středu 9.1. test - přívlastek shodný a neshodný

Ve středu 10.1. bude výjimečně třídnická hodina. Probereme lyžařský výcvik... Přineste si kopie s informacemi, které jste obdrželi před Vánocemi, ať si můžete dělat poznámky.

D - ve čtvrtek 10.1. test - Boleslav I. … Břetislav

Aj (K.K.+M.M.) - ve čtvrtek 10.1. test - present simple a present continuous

Aj (K.K.) - DÚ na čtvrtek 10.1. - cv.11 na pracovním listě

Ov + Vz - ve čtvrtek 10.1. si přineste sešit na Vz i Ov

Ov - ve čtvrtek 10.1. test - kultura, náboženství

V pátek 11.1. jedeme do vlakem do Hejnic do Střevlíku. Čeká nás program Palma postrach pralesa II.

 

 

Týden 21.-25.1.2019 (lichý týden)

9. 1. 2019

Nj (K.K.) - v pondělí 21.1. každý odevzdá projekt ICH (věty, obrázky, fotografie...)

M - v pondělí 21.1. přineste vypracovanou přípravu

M - v pondělí 21.1. test - násobení celých čísel

M - v úterý 22.1. písemná práce - shodnost, začátek celých čísel

F - v úterý 22.1. velký test - opakování celého pololetí

Ov - na úterý 22.1. vymyslete a namalujte svoji postavu + krátký příběh o postavičce

Z - ve středu 23.1. test - jihozápadní Asie + zkoušení mapa

Nj (K.K.) - DÚ na středu 23.1. nalepte do slovníčku obrázek + slovíčko

Nj (P.P.) - zopakujte si slovní zásobu

- ve středu 23.1. poznávačka ptáků (zástupci v sešitě)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 24.1. test - přítomný čas prostý a průběhový

Čj - DÚ na pátek 25.1. Opište si tyto věty do sešitu a určete všechny větné členy (Po, Př, Pt, PK, PU).

Malé děti si včera hrály na hřišti. Touha zvítězit ho hnala vpřed. Známky za první pololetí se ve škole rychle uzavírají.

 

 

 

POZOR!!!

24. 1. 2019

Čj - ve čtvrtek 31.1. test - subjektivně zabarvený popis (metafora, personifikace, epiteton...)

Vybíráme 140 Kč na divadlo. Peníze noste paní učitelce Povýšilové do 13.2. Děkuji.

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k mé nepřítomnosti nebudou třídní stránky od 26.1.-11.2. aktualizovány. Díky Verče Houdové však budete mít možnost nalézt důležité informace na následující adrese:

ackem-navzdy.webnode.cz

Verčo, mnohokrát děkuji!!!

 

 

 

Týden 11.-15.2.2019 (sudý týden)

12. 2. 2019

Vybíráme 140 Kč na divadlo do středy 13.2.

V úterý 12.2. a ve středu 13.2. probíhá sběr papíru!!! Prosím každého o nějaké kilo! Děkuji.

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 14.2. test - sloveso to be v minulém čase (was/wasn´t/were/weren´t)

Aj (K.K.) - v pátek 15.2. test - slovíčka Holidays (A, B)

Čj - v pátek 15.2. test z pravopisu (viz opravený pracovní list)

Čj - do pátku 15.2. se naučte druhy příslovečných určení a k nim uvedené spojky

V pátek 15.2. končí výuka ve 12:15.

 

Týden 18.-22.2. (lichý týden)

15. 2. 2019

V pondělí 18.2. jedeme do divadla na představení Posedlost baletem. Učí se jednu vyučovací hodinu, oběd stihneme. Těším se na vás ve společenském oblečení!

Ov - Kdo neměl v pátek 15.2. úkol, má poslední šanci ho přinést v pondělí 18.2.

Aj (K.K.) - v úterý 19.2. zkouším vypravování v minulém čase My last holiday

Čj - v úterý 19.2. test - druhy příslovečných určení

Nj (K.K.) - ve středu 20.2. test ze slovíček - pracovní sešit str.25 / první sloupeček

Nj (P.P.) - na středu 20.2. si zopakujte koncovky časování sloves, slovní zásobu rodina, mein-meine/dein-deine

Ov - v pátek 22.2. mají aktuality Julča, Dominik, Ondra

Ov - v pátek 22.2. si vezměte papír s tématem šikana (+ sešit na Vz)

Čj - na pátek 22.2. Opište si následující tři věty do sešitu a proveďte větný rozbor (Po, Př, PK, PU, Pt, Do).

I přes chladné počasí pojedeme zítra na výlet do skal. Všichni budou velmi přemýšlet o používání mobilního telefonu ve škole. Malé děti si odpoledne hrály samy na hřišti.

 

 

 

 

Týden 25.2.-1.3.2019 (sudý týden)

21. 2. 2019

Poslední dobou se množí zapomínání žákovské knížky. Dejte si na to pozor!!!

Nj (K.K.+P.P.) - v pondělí 25.2. test: W-Fragen (warum, wo, wer, was…), slovosled, otázky a odpovědi

- v pondělí 25.2. test - savci

Čj - v úterý 26.2. test - několikanásobné větné členy

Aj (K.K.) - v úterý test - minulý čas pravidelných sloves

Z - ve středu 27.2. test - Asijští draci a V Asie

SLOH - DÚ na čtvrtek 28.2. - dokončete pracovní list (cv.5)

D - ve čtvrtek 28.2. test - poslední Přemyslovci, sv.Anežka česká

Ve čtvrtek 28.2. končí výuka ve 12:15.

M - v pátek 1.3. tematický test - racionální čísla

Ov - v pátek 1.3. píšeme kontrolní diktát (viz příprava z hodiny)

 

Týden 11.-15.3.2019 (sudý týden)

27. 2. 2019

Přeji všem krásné a pohodové jarní prázdniny! Užijte si je ve zdraví!

Vybíráme 100 Kč na filmové a diskusní představení Jeden svět na školách. Peníze noste prosím do 15.března. Děkuji.

Aj (K.K.) - na úterý 12.3. se naučte označená nepravidelná slovesa (mluvená i psaná podoba)

Zde je odkaz na webové stránky, na nichž si můžete vyrobit pomůcku pro učení se nepravidelných sloves: https://quizlet.com/

Čj - Opakujte si větné členy. Budeme psát další test.

Na středu 13.2. si na třídnickou hodinu přineste lžičku.

LITERATURA - na středu 13.3. dokončete pracovní list J.Seifert - vzpomínka na své rodiče

Nj (K.K.) - ve středu 13.3. test - slovíčka (Gegenteile)

Nj (K.K.) - DÚ na středu 13.3. prac.sešit str.20/13

- ve středu 13.3. test - savci (pročtěte si i prac.listy)

Gratuluji vítězům třídního souboje v páce - Julče, Sarah a Kubovi!!! Těším se na vaše další nápady!

Čj - Ve čtvrtek 14.3. možnost DOUČOVÁNÍ - větné členy!!! (7:00-7:25)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 14.3. test - 1.sloupeček nepravidelných sloves

Aj (K.K.) - DÚ na čtvrtek 14.3. Napište pohled (viz učebnice) z jarních prázdnin v minulém čase. (10-15 vět) V každé větě použijte jiné sloveso.

Čj - v pátek 15.3. test - větné členy

Čj - DÚ na pátek 15.3. Určete větné členy v následujících větách. Věty si přepište do sešitu.

Nadšení fanoušci právě napjatě sledují fotbalový zápas. Dva žáci pro nemoc zůstali sami doma. Naše maminka před chvílí upekla čerstvý koláč s borůvkami.

Ov - v pátek 15.3. aktuality (Dan, Monča, Kačka, Štěpánka, Anička)

Ov - v pátek 15.3. test - majetek, platební karty, bezhotovostní a hotovostní platba

 

Týden 18.-22.3. (lichý týden)

11. 3. 2019

- na pondělí 18.3. si přineste referáty

Nj (P.P.) - v pondělí 18.3. opakovací test - 1.lekce

Aj (K.K.) - v úterý 19.3. test - nepravidelná slovesa - 1.sloupeček

Nj (K.K.) - ve středu 20.3. opakovací test 2.lekce (slovní zásoba, gramatika...)

Z - od středy 20.3. se zkouší z mapy Evropy

SLOH- DÚ na čtvrtek 21.3. Napište charakteristiku své kamarádky/kamaráda (viz osnova). Použijte i charakteristiku nepřímou. Pozor na opakující se slova. Výběr sloves máte v sešitě. Rozsah: 1 strana A5 (Papíry jsou k dispozici ve třídě.)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 21.3. test - nepravidelná slovesa - 2.sloupeček

Aj (M.M.) - na čtvrtek 21.3. napište min. 100 slov o dovolené (vypravování v minulém čase)

ZMĚNY ROZVRHU: Ve čtvrtek 21.3. je místo Vz český jazyk mluvnice. Ve čtvrtek 21.3. odpadá dívkám tělocvik. V pátek 22.3. je místo hudebky zeměpis a výuka končí ve 12:15.

Ov - na pátek 22.3. aktuality (Dan, Janička B., Kája)

Čj - DÚ na pátek 22.3. str.54/1

Čj - v pátek 22.3. test - věta vedlejší podmětná, předmětná, přísudková, přívlastková

Aj (K.K.+M.M.) - v pátek 22.3. opakovací test - minulý čas (pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky, zápor, vypravování...)

M - DÚ na pátek 22.3. pracovní list - rovnoběžníky - konstrukce

Ov -  Kdo nepsal test z majetku a platebních karet, píše v pátek 22.3.

Aj (M.M.) - DÚ na pátek 22.3. str.39/4a, 5a

 

 

Týden 25.-29.3.2019 (sudý týden)

20. 3. 2019

V pondělí jedeme do Liberce na pořad Jeden svět na školách, který je spojen i s následnou diskusí. Těším se na vaše aktivní zapojení do diskuse. Učí se 1., 4.,5. a 6.hodinu.

F - v úterý 26.3. test - tlak

ZMĚNA ROZVRHU: V úterý 26.3. odpadá chlapcům tělocvik. Výuka začíná v 8:30.

Z - ve středu 27.3. test - Evropa (úvod - členitost, nej…)

Z - Do konce května referáty na země, které máte ve třídní hře.

- ve středu 27.3. poznávačka (ptakopysk, klokan, krtek, ježek, rejsek, bobr, ondatra, křeček, veverka, netopýr, tchoř, kuna, jezevec, vydra, rys, liška, zajíc, jelen, muflon, prase...) + test savci - řády

Ov - v pátek 29.3. aktuality (Dan, Štěpán, Verča)

Ov - Kdo ještě nepsal test za majetku a platebních karet, píše v pátek 29.3.

ZMĚNA ROZVRHU: Ve čtvrtek 28.3. odpadá chlapcům tělocvik. Výuka končí ve 12:15.

Ve čtvrtek 28.3. slavíme Den učitelů. Těšíme se na vaše hodiny!

Čj - DÚ na pátek 29.3. str.23/6

Čj - v pátek 29.3. test - vedlejší věta podmětná, předmětná, přísudková, doplňková, přívlastková

Aj (K.K.) - Na pátek 29.3. si přineste potraviny / obaly, které obsahují anglické názvy od jídla a pití + letáky s jídlem + nůžky.

V pátek se sejdeme v 19:15 před halou. Nezapomeňte si ŠÁTEK na zavázání očí. Děkuji rodičům za nabídku odvozu dětí. Bylo Vás hodně, postačí nám jen některá auta. Děti, kterých se doprava týká, to vědí.

 

Četba - Jak jsem potkal lidi

21. 3. 2019

Termín:do 29.května 2019

Forma zpracování: SONDA DO ŽIVOTA HLAVNÍ POSTAVY

Vyber si knihu z následující nabídky a zaměř se na jednu postavu (vlastnosti, zájmy, chování, pocity…). Po přečtení si na nástěnce vyzvedni pracovní list a doma ho pečlivě vyplň. Nejprve se pokus najít své shodné a odlišné rysy s hlavní postavou (viz Vennovy diagramy – nad první kruh napiš celé jméno postavy, nad druhý své) a poté odpověz na zadané otázky. Odpovědi musí obsahovat alespoň pět vět. Z druhé strany listu uveď název knihy, autora a podepiš se.

 

AUTOR

NÁZEV KNIHY

POZNÁMKA

Eduard Bass

Cirkus Humberto

Příběh několika generací cirkusáků…

Forrest Carter

Škola malého stromu

Příběh indiánského chlapce a odporu k životu v područí…

William Kotzwinkle

E.T.Mimozemšťan

Příběh o myšlení a pocitech tvora z jiné planety…

 

 

Ota Pavel

Smrt krásných srnců

Kniha povídek o dětství a osudu židovské rodiny…

Plná bedna šampaňského

Povídky o sportovcích, sportu a sportovní slávě…

Výstup na Eiger

Povídky o cestě sportovců za svým cílem, jejich pocitech…

Dukla mezi mrakodrapy

Reportáž o fotbalovém klubu Dukla…

 

 

Hodně krásných zážitků při četbě a následném přemýšlení o knize ti přeje Kateřina Kašková!

 

 

 

 

Hodně krásných zážitků při četbě a následném přemýšlení o knize ti přeje Kateřina Kašková!

 

Týden 1.-5.4.2019 (lichý týden)

28. 3. 2019

Vybíráme 180 Kč na exkurzi do Prahy. Peníze prosím noste do 5.4. Děkuji.

Od dubna se začne chodit na pozemek. Nezapomeňte si vzít vhodné pracovní oblečení a obuv!!!

Aj (M.M.) - do úterý 2.4. dodělejte supermarket

Aj (K.K.) - v úterý 2.4. test ze slovíček Food and drink

Nj (K.K.) - ve středu 3.4. test - slovíčka (Meine Freunde - příd. jm. + slovesa)

Nj (P.P.) - ve středu 3.4. test - slovíčka - 1.sloupeček

Fy - DÚ na čtvrtek 4.4. str.58/6 (učebnice B)

SLOH - na čtvrtek 4.4. si přineste nůžky, lepidlo, noviny a časopisy (Budeme je rozstříhávat.)

ZMĚNA ROZVRHU: Ve čtvrtek 4.4. končí dívkám výuka ve 12:15.

Aj (K.K.) - DÚ na čtvrtek 4.4. pracovní list - dokončit počitatelná (C) a nepočitatelná (U) podst.jm.

Čj - DÚ na pátek 5.4. str.23/7c + DODĚLAT OPRAVY S ODŮVODNĚNÍM CHYB

Čj - v pátek 5.4. test - druhy vedlejších vět

Hv - na pátek 5.4. si připravte písničky, které byste si chtěli pustit

Ov - na pátek 5.4. aktuality (Barča, Lukáš)

Aj - v pátek 5.4. test - countable and uncountable nouns

 

 

Týden 8.-12.4. (sudý týden)

3. 4. 2019

M - DÚ na pondělí 8.4. str.63/1 (B2) a, b

Ve středu 10.4. se koná akce Ukliďme Česko! Přijďte udělat něco pro naši zemi. Těším se na vás!!! Přihlášky najdete na nástěnce vedle sborovny.

Z - ve středu 10.4. test - jižní Evropa

LITERATURA - ve středu 10.4. test - poezie (druhy rýmů, pojmy, autoři+sbírky, práce s textem...)

Ve čtvrtek 11.4. jedeme na exkurzi do Prahy!

Vz - v pátek 12.4. test při hodině Ov - cyklistika (značky, povinná výbava)

Aj (K.K.) - DÚ na pátek 12.4. viz pracovní list cv.3 (Ordering food)

Aj (K.K.) - v pátek 12.4. zkouším scénky - objednávání v restauraci (Naučte se fráze z hodiny. Přineste si rekvizity...)

SLOHOVÁ PRÁCE - téma: charakteristika, termín: do pátku 12.4., informace: viz kopie

M - v pátek 12.4. tematický test - čtyřúhelníky

Čj - v pátek 12.4. test - druhy příslovečných vedlejších vět (Naučte se nazpaměť spojovací výrazy!!!)

 

 

Týden 15.-19.4. (lichý týden)

12. 4. 2019

Nechte podepsat v ŽK informace o třídních schůzkách, které se konají dne 25.4. v 16:30.

Nj (P.P.) - v pondělí 15.4. test na slovíčka - prac.sešit str.33/ 2.sloupeček

Nj (P.P.) - dobrovolný DÚ  - Přepište 2.sloupeček slovíček do slovníčku.

ZMĚNA ROZVRHU: V úterý 16.4. začíná chlapcům výuka v 8:30.

 

Týden 22.-26.4. (sudý týden)

15. 4. 2019

Přeji všem krásné a pohodové velikonoční prázdniny!

Čj - v úterý 23.4. test - vedlejší věty příslovečné

F - v úterý 23.4. test - Pascalův zákon, hydraulická zařízení

- ve středu 24.4. test - kořen

M - ve středu 24.4. čtvrtletní písemná práce (celá a racionální čísla, čtyřúhelníky)

Aj (M.M.) - DÚ na čtvrtek 25.4. pracovní list

Ve čtvrtek 25.4. v 16:30 se konají třídní schůzky!

Ov - v pátek 26.4. aktuality (Marek, Maruška, Vojta, Amy)

Z - v pátek 26.4. test - severní Evropa

Čj - DÚ na pátek 26.4. str.19/2 (Pište psacím písmem!!!)

Aj (K.K.) - v pátek 26.5. test - slovíčka (př. a piece of cake, a bowl of fruit…)

ZMĚNA ROZVRHU: V pátek 26.4. začíná výuka v 8:30.

 

 

 

Týden 29.4.-3.5. (lichý týden)

25. 4. 2019

Vybíráme 60 Kč na divadelní představení (do 17.5.) a 210 Kč na sešity a čtvrtky na školní rok 2019/2020 (do 7.6.). Děkuji.

Nj (K.K.) -  v pondělí 29.4. zkouším rozhovory (viz učebnice str.34)

Aj (M.M.) - v úterý 30.4. velký test - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Čj - v úterý 30.4. test - velká písmena (viz pracovní listy)

SLOH - DÚ na čtvrtek 2.5. Napište souvislý životopis jedné pohádkové nebo filmové postavy.

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 2.5. test - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

ZMĚNA ROZVRHU: Ve čtvrtek 2.5. je místo Vz občanská výchova. Aktuality platí na čtvrtek (Ája, Kuba).

ZMĚNA ROZVRHU: Ve čtvrtek 2.5. končí výuka ve 12:00.

Čj - DÚ na pátek 3.5. str.16/5

 

Týden 6.-10.5. 2019 (sudý týden)

30. 4. 2019

- v pondělí 6.5. test - stonek

Nj (P.P.) - v pondělí 6.5. opakovací test - 3.lekce

Nj (K.K.) - DÚ na pondělí 6.5. Dokončete překlad vět - čas (Wie spät ist es?)

ZMĚNA ROZVRHU: V úterý 7.5. začínají dívky v 8:30.

Čj - v úterý 7.5. test - velká písmena

V úterý 7.5. proběhne focení tříd!!!

Aj (K.K.) - v úterý 7.5. zkouším ústní projev Můj denní jídelníček (1-2 minuty ústní projev) - široká slovní zásoba + gramatika počit. a nepočit. podst.jména

Aj (M.M.) - v úterý 7.5. test na slovíčka (containers)

ZMĚNA ROZVRHU: Ve čtvrtek 9.5. končí výuka ve 12:15. Místo Vz je ukázková hodina tělocviku.

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 9.5. test na slovíčka (vaření - kopie sloves+nalepená slovíčka)

Ov - v pátek 10.5. aktuality (Kuba, Vašek, Janička Ř.)

Čj - DÚ na pátek 10.5. str.10/7

Čj - v pátek 10.5. píšeme kontrolní diktát

 

 

Referát ze zeměpisu

5. 5. 2019

Prezentace v ppt - kritéria:

Termín odevzdání – do 31.5.2019

(zaslat na email: povysilova.veronika@zschrastava.cz)

1)název souboru - jméno, třída

2) první stránka - název, jméno, třída, popř. vlajka státu

3) poslední stránka = zdroje - použitá literatura, odkazy na www stránky

4) psát stručně v bodech - pravidlo 5 x 5 (maximálně 5 odrážek a v každé 5 slov) na stránce

5) obrázky popsané

6) doporučení: jedna strana maximálně 1/3 textu, zbytek obrázky

7) obsah: a) základní informace – rozloha, počet obyvatel, úřední jazyk, poloha, hospodářství (2-3 strany)

b) zajímavosti – historické památky, přírodní památky, zajímavá místa, ….

 

Týden 13.-17.5.2019 (lichý týden)

6. 5. 2019

Vybírám vyplněné návratky na školní výlet a třídní akci, která se uskuteční v neděli 26.5.

Nj (K.K.) - v pondělí 13.5. opakovací test (3.lekce)

Nj (P.P.) - v pondělí 13.5. Opište si ze strany 42 sloupeček slovíček do sešitu.

D - v pondělí 13.5. test - Václav IV. a Jan Hus

- v pondělí 13.5. test - stonek

Aj (K.K.) - v úterý 14.5. slovíčka - Emma´s Crumble + Culture

Aj (M.M.) - v celém týdnu zkoušení ze 4.lekce + procvičit si stranu 54

Z - ve středu 15.5. test - západní Evropa

ZMĚNA ROZVRHU: Ve středu je místo přírodopisu zeměpis. Tento den budou dvě hodiny zeměpisu.

Vz - ve čtvrtek 16.5. test - evakuace

Do pátku 17.5. přineste 60 Kč na divadelní představení. Děkuji.

Ov - v pátek 17.5. aktuality (Linda, Pája Sm.)

ZMĚNA ROZVRHU: V pátek je místo občanské výchovy fyzika.

Čj - DÚ na pátek 17.5. str.25 / 4

Aj (K.K.) - DÚ na pátek 17.5. Zvolte si nějakou památku a vyhledejte na internetu základní informace. Poté napište Fact sheet (viz pracovní list).

 

 

SBĚR PAPÍRU 21. a 22.5.2019

14. 5. 2019

Ve dnech 21. a 22.5.2019 proběhne letošní poslední možnost získat peníze pro třídu. Papír se bude vybírat od 7:00-16:00 ve dvoře v Revoluční ulici. Panu školníkovi předejte lístek se jménem, třídou a množstvím papíru. Prosím každého alespoň o jedno kilo. Děkuji.

 

Týden 20.-24.5. (sudý týden)

17. 5. 2019

ZMĚNA ROZVRHU: V pondělí 20.5. odpadají pracovní činnosti. Výuka končí v 11:20.

Vybírám návratky na třídní akci do Německa a školní výlet.

V úterý 20.5. a ve středu 21.5. proběhne sběr papíru (7:00-16:00 Revoluční ul.).

M - v pondělí 20.5. test - rozdělení, změny poměru, měřítko mapy

Čj - na úterý 21.5. se naučte alespoň šest rčení (str.17/3) + umět je vysvětlit

Kdo si odnesl domů žlutý a červený pracovní sešit z Čj, přineste si je zpět do školy. Budeme s nimi pracovat!!!

Aj (K.K.) - v úterý 21.5. test - slovíčka My world (viz prac.list)

F - na úterý 21.5. si přečtěte v učebnici 7B str.98-99

Ve středu 22.5. jedeme do Naivního divadla do Liberce. Učíte se první a druhou vyučovací hodinu + třídnickou hodinu. Vezměte si, prosím, vhodné společenské oblečení.

Nj (K.K.) - na středu 22.5. se naučte slovíčka - Schule

Ov - v pátek 24.5. aktuality (Pája Sm., Pája St., Míša)

Čj - DÚ na pátek 24.5. str.17/2a+b (Jen slova ze závorek.)

ZMĚNA ROZVRHU: V pátek 24.5. je místo angličtiny občanská výchova.

 

Nalezené složky

 
Nebyly nalezeny žádné složky