Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležité informace

Příspěvky

Týden 6.-10.3.

6. 3. 2017

Čj - DÚ na středu 8.3. str.82/6

Čj - v úterý 7.3. test - pravopis přídavných jmen měkkých a tvrdých

- DÚ doplnit pracovní list A + B

V pátek 10.3. budeme mít v rámci čtenářské dílny recitační přehlídku básniček se sportovní tematikou. Každý si připraví recitaci.

Aj (K.K.) - naučte se na středu 8.3. anglickou abecedu (umět písmena i napřeskáčku)

Aj (M.M.) - ve středu 8.3. opakovací test (číslovky, nákupy, obchody...)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 9.3. opakovací test (číslovky, nákupy, obchody...)

Vl - ve čtvrtek 9.3. test - konec první republiky

Vv - na pátek 10.3. si přineste plakát nebo obrázek s portrétem nějakého člověka (herec, zpěvák...)

Čj - v pátek 10.3. test - pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých, přivlast.

 

 

 

Týden 27.2.-3.3.

16. 2. 2017

- na pondělí 27.2. si přineste jehlu s velkým ouškem na provléknutí vyšívací bavlnky

Vl - v úterý 28.2. test z východní Evropy

- na pondělí 27.2. dodělat kvíz

M - DÚ na pátek 3.3. pracovní list z geometrie

M - v pátek 3.3. test - geometrie

 

 

Důležité informace

16. 2. 2017

Přeji všem krásné jarní prázdniny!!!

V týdnu 27.2.-3.3. budu se sedmými ročníky na lyžařském výcviku. Pokud budete něco potřebovat, zastihnete mě na mobilním telefonu, popř. na mailu. Jinak se obracejte na paní učitelku L.Řehákovou. V tuto dobu nebudou aktualizovány třídní stránky.

 

Týden 13.-17.2.

8. 2. 2017

- v pondělí 13.2. test - třídění rostlin

Vl - v úterý 14.2. test - severní, západní a jižní Evropa

Aj -(K.K.) v pondělí 13.2. zkouším rozhovory - nakupování (Připravte si ve dvojicích rozhovor, naučte se ho nazpaměť. Pokud potřebujete, přineste si rekvizity... Ať to vypadá jako opravdové nakupování v obchodě.)

Aj (K.K.) - dokončete pracovní list (Let´s go shopping!) + naučte se slovíčka     z tohoto prac.listu

Čj - DÚ na středu 15.2. dokončete prac.list (příd.jména T,M,P) a nalepte ho do domácího sešitu

Čj - v úterý 14.2. test - druhy přídavných jmen (T,M,P)

Ekologické středisko Střevlík

Datum: čtvrtek 16.2.2017

Sraz: v 7:45 před budovou ZŠ na náměstí (Jedeme objednaným autobusem do Hejnic.)

Objednaný program: Cesta kolem světa I.

Návrat: cca ve 13:10 (Rovnou od autobusu půjdeme na oběd do školní jídelny.)

S sebou: psací potřeby, svačinu, pití (+ Komu bývá špatně v autobuse, vezme si Kinedryl.)

V pátek 17.2. končí výuka v 11:20.

 

 

Týden 6.-10.2.

1. 2. 2017

Čj - v pondělí 6.2. velký opakovací test - slovní druhy, podstatná jména (pravopis, mluvnické kategorie, oslovení...)

M - ve čtvrtek 9.2. test - obvod čtverce

Vl - Kdo nestihl při hodině dokončit pracovní list dějepisnou část, ať dodělá doma.

Vl - ve čtvrtek 9.2. test - Československá republika, život v první republice

SLOH - ve čtvrtek 9.2. test - popis předmětu + popis pracovního postupu

SLOH - DÚ na čtvrtek 9.2.: Vyberte si jeden recept a napište ho na samostatný papír formátu A4. Může být napsáno na počítači. Recept bude obsahovat název jídla, ingredience a v bodech rozepsaný postup. Můžete doplnit obrázkem. Ze všech receptů vybereme tři až čtyři jídla, která si poté společně uvaříme / upečeme ve školní kuchyňce. Myslete na to, aby recept nebyl moc složitý a náročný na zakoupení surovin. Těším se na vaše nápady!

Vl - test v úterý 7.2. z Evropy - jižní, severní, západní

Čj - DÚ na středu 8.2. str.60/5

Dejte si do pořádku opravy v domácích sešitech z českého jazyka. Opravy se píší s odůvodněním chyb v závorce!!!

Nechte podepsat opakovací testy z Čj a přineste je zpět do školy!

 

 

Týden 30.1.-2.2.

26. 1. 2017

Aj - v pondělí 30.1. velký opakovací test (weather, seasons, months, aktivity během roku, řadové číslovky, datum, narozeniny, odpovědi na otázky k těmto tématům, předložky času)

ZMĚNA ROZVRHU: V pondělí 30.1. je místo Pč informatika.

Vysvědčení se bude vydávat v úterý 31.1. čtvrtou vyučovací hodinu. Výuka tedy končí v 11:20. Pololetní prázdniny jsou v pátek 3.2.

Čj - v pondělí 30.1. test - pravopis podstatných jmen (+naučte se určovat mluvnické kategorie podstatných jmen)

Čj - DÚ na středu 1.2. str.67/3 (Napište celé cvičení do sešitu. + Z druhé věty vypište všechna podstatná jména a určete u nich mluvnické kategorie.)

- Kdo nestihl pracovní list, ať napíše 5 zástupců rostlin a živočichů (rodový + druhový název).

Čj - test ve středu 1.2. - mluvnické kategorie podstatných jmen

Dobrovolný DÚ ze slohuVe čtvrtek 2.2. je poslední možnost odevzdat nakreslené obrázky podle návodu. (Nakopírované materiály jste si brali téměř všichni!)

Aj - (K.K.) ve čtvrtek 2.2. píšeme test na předložková spojení WHEN? Diktuji česky, píšete rovnou anglicky (př. at the weekend, on holiday...)

Přeji všem krásné pololetní prázdniny!

 

 

 

Týden 23.-27.1

18. 1. 2017

- v pondělí 23.1. test - mírný a polární pás

Aj (K.K.) - DÚ na pondělí 23.1. Kdo nestihl dokončit pracovní list Dates, dodělá doma.

Vl - v úterý 24.1. test - státy západní Evropy

Čj - v pondělí 23.1. test - slovní druhy (Tentokrát budete určovat slova v souvětí.) Všechny tři známky ze slovních druhů budu zapisovat do ŽK v pondělí.

Čj - DÚ na středu 25.1. Nalepte si do sešitu pracovní list a doplňte pravopisné jevy.

Čj - ve středu 25.1. test - vzory podstatných jmen

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 26.1. test - předložky času IN, ON, AT + předložková spojení (in the morning...)

ZMĚNA ROZVRHU: V pátek 27.1. končí výuka v 11:20.

Čj - naučte se pádové otázky!!!

Prosím všechny žáky, kteří se chystají dělat v dubnu přijímací zkoušky na gymnázia, aby mi dali vědět do pátku 27.1. Děkuji.

Vv - na pátek 27.1. si přineste slabý černý fix

 

 

Týden 16.-20.1

11. 1. 2017

M - ve čtvrtek 19.1. kontrolní práce (čísla větší než milion, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné sčítání a odčítání, slovní úloha, konstrukce čtverce a obdélníku)

Vl - v úterý 17.1. test 1.světová válka

Vl - ve čtvrtek 19.1. opravný test - první stroje

Aj - (K.K.) DÚ na pondělí 16.1. dokončete pracovní list Dates - Vyberte si pět členů rodiny a napište věty, kdy mají narozeniny.

Čj - v pondělí 16.1. test - slovní druhy (Procvičte si cvičení v sešitě. + webové stránky www.mojecestina.cz)

Aj (K.K.+M.M.) ve středu 18.1. zkoušíme slovní zásobu + odpovědi na otázky, které jsme probírali od začátku roku. Zopakujte si slovíčka a otázky k jednotlivým okruhům.

Aj (K.K.+M.M.) ve středu 18.1. vás čeká první projekt My year. Procvičte si doma věty, které použijete (viz zadání na kopii).

Čj - DÚ na středu 18.1. str.53 / 6  Přepište všechny věty do sešitu a u všech slov určete slovní druhy.

V pátek 20.1. nás čeká společná třídní akce. Nezapomeňte přinést návratky.

Některým žákům již došlo lepidlo, prosím pořiďte si nové.

Čj - Vzhledem k velmi špatným výsledkům z určování slovních druhů, píšeme ve středu 18.1. znovu.

 

 

 

SBĚR PET LAHVÍ

4. 1. 2017

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k problémům s odběrem nasbíraných pet lahví ukončujeme k 31.1.2017 sběr lahví. Pokud máte ještě doma nějaké lahve, přineste je prosím do konce ledna.

 

Týden 9.-13.1.

3. 1. 2017

Vl - v úterý 10.1. test - státy severní Evropy

Př - v pondělí 9.1. test - subtropický pás

Čj - naučte se vyjmenovat slovní druhy (nejen popořadě) a jejich charakteristiky (co jednotlivé SD vyjadřují, jak se na ně ptáme)

Čj - DÚ na středu 11.1. pracovní list - pravopis (Nalepte si do domácího sešitu.)

Čj - v úterý 10.1. test - pravopis

Aj - (M.M.+K.K.) ve středu 11.1. test na slovíčka - měsíce (Budeme diktovat česky, píšete rovnou anglicky. Nebude to popořadě.)

Aj - (K.K.) DÚ na středu 11.1. dokončete pracovní list (názvy měsíců k jednotlivým ročním obdobím)

M - DÚ na pátek 13.1. str. 10 / 20 + zkouška

Vybíráme 130Kč na program ve Střevlíku, kam pojedeme 16.2. Peníze noste prosím nejpozději do 31.ledna.

Hurá, máme třídní kroniku!

Čj - procvičujte si slovní druhy (viz pracovní list v sešitě)

 

 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »