Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ahoj, vítej v naší třídě 8.A. Je nás tu 28 - 18 holek a 10 kluků.

dsc_0153.jpg

 

Týden 18.-22.11. (sudý týden)

13. 11. 2019

Nj - Nainstalujte si do mobilu anglický a německý překladový slovník. Na jeden den si zkuste nastavit na mobilu cizí jazyk, přeju hodně zábavy. Naučte se slovíčka Computer Wortschatz (viz kopie).

Aj (K.K.) - v pondělí 18.11. test 1.lekce (překlad, vazba supposed to be, likes, dislikes, rodina, fráze z Kids…)

Aj (K.K.) - DÚ na pondělí 18.11. pracovní list (likes/dislikes)

V pondělí 18.11. si vezměte učení na 1. a 6. vyučovací hodinu. Jedeme do Malého divadla na představení O vílách a Králi draků. Prosím, abyste přišli ve společenském oblečení (NE mikiny, botasky...).

Čj - naučte se spojky + otázky vedlejších vět!!!

M - DÚ na úterý 19.11. str.47/4

V úterý 19.11. (3.+4.hodina) proběhne testování - environmentální výchova.

Ov - v pátek 22.11. aktuality (Marek, Vojta, Lukáš)

Ov - DÚ na pátek 22.11. Doplňte do balónu své kladné a záporné vlastnosti. Poté požádejte rodiče, aby zakroužkovali ty vlastnosti, o nichž si myslí, že vás opravdu charakterizují. DÚ budou PODEPSANÉ!

 

 

 

Týden 11.-15.11. (lichý týden)

8. 11. 2019

Připomínám blížící se termín uhrazení zálohy 2.000 Kč na vodácký kurz (do 6.12.).

Aj (K.K.) - v pondělí 11.11. test na slovíčka (family)

Aj (M.M.) - DÚ na úterý 12.11. str.15/3 (písemně) + str.14/1 (přečíst+převyprávět text)

LITERATURA - na úterý 12.11. si vyhledejte významy následujících slov: vestibul, foyer, suflér, alternace + naučte se divadelní pojmy (viz zápis z hodiny) a informace týkající se Národního divadla 

Z - ve středu 13.11. test - vše až po hospodářství

- ve středu 13.11. test - energie

Ve čtvrtek 14.11. se uskuteční listopadová odpolední třídní akce - návštěva liberecké galerie (knihovny, cukrárny...).

Čj - DÚ na čtvrtek 14.11. str.19/1 (Opište si prvních SEDM souvětí a určete věty hlavní VH a věty vedlejší Vv)

Čj - ve čtvrtek 14.11. test - interpunkce

Ch - ve čtvrtek 14.11. test - směsi

LITERATURA - v pátek 15.11. test - divadelní pojmy + informace o Národním divadle

Ov - na pátek 15.11. aktuality (Barča, Ondra, Kristýna)

V neděli 17.11. Česká republika oslaví 30 let od Sametové revoluce, proto si toto výročí připomeneme tím, že se v pátek 15.11. ozdobíme národními barvami (trikolóra, vlajka...).

TECHNIKA ADMINISTRATIVY - Je potřeba, abyste procvičovali psaní všemi deseti i doma. Zaregistrujte se zdarma na webu nedatluj.cz a pusťte se do toho. :-)

F - v pátek 15.11. test - energie

Vybíráme 90 Kč na anglické představení (do 22.11.) a zálohu 2000 Kč na vodácký kurz (do 6.12.).

 

Četba (Po stopách spisovatelů)

25. 10. 2019

Termín: 10.ledna 2020

Forma zpracování: myšlenková mapa

Bližší informace: viz níže

 

Týden 4.-8.11. (sudý týden)

23. 10. 2019

Přeji všem krásné podzimní prázdniny a ředitelské volno!

Budu kontrolovat podepsané žákovské knížky!!!

Aj (K.K.+M.M.) - v pondělí 4.11. přineste zpracovaný životopis někoho z rodiny, kdo už nežije. Zjistěte si o něm co nejvíce informací a věty napište v minulém čase. Hodnotí se slovní zásoba a gramatika. (cca 1 strana A4)

Čj - v pondělí 4.11. test - větné členy (možnost procvičování: https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny)

V úterý 5.11. odpadá volitelný předmět informatika.

Čj - DÚ na úterý 5.11. Zamyslete se nad pedagogickými zásadami J.A.Komenského a dokončete prac.list (Buďte konkrétní!)

Aj (K.K.) - v úterý 5.11. test - minulý čas

PROSÍM O ODEVZDÁNÍ NÁVRATEK NA TRIPARTITY!

Ch - ve středu 6.11. test - roztoky

Ve středu 6.11. je místo slohu mluvnice!

Čj - ve středu 6.11. test (PK volný a těsný, PK několik. a post. rozv., přístavek)

Nj (K.K.) - ve středu 6.11. opakovací test 5.lekce (sein, slovosled, časování sloves, slovní zásoba, email, překlad, rozhovory...)

Nj (A.N.) - ve středu 6.11. test (přivlastňování, překlad, slovíčka...)

Nj (A.N.) - DÚ na středu 6.11. str. 46/12

SBĚR PAPÍRU PROBĚHNE 6.-7.11. (viz informace v ŽK).

KONTROLNÍ SLOHOVÁ PRÁCE - ve čtvrtek 7.11. píšeme charakteristiku literární postavy. Vyberte si postavu ze své knihy nebo z čítanky. S sebou si přineste vyplněný pracovní list (pouze v bodech, ne souvislých větách) a knížku, popř. čítanku.

Aj (M.M.) - ve čtvrtek 7.11. test - minulý čas

LITERATURA - v pátek 8.11. test (renesance + autoři, díla, národnost; Komenský; pojmy - alegorie, epitaf...)

Ov - v pátek 8.11. aktuality (Karel, Janička B., Dan)

Ov - v pátek 8.11. test (osobnost - definice, změny, vývojová období, temperament...)

 

SBĚR PAPÍRU (5.-7.11.2019)

20. 10. 2019

SBĚR PAPÍRU proběhne v úterý 5.11. (7:00-16:00) na dvoře ve Školní ul.  + ve středu 6.11. a ve čtvrtek 7.11. (6:00-16:00) na dvoře v Revoluční ulici. Lísteček se jménem a příjmením, třídou a počtem kil odevzdávejte panu školníkovi. Prosím každého alespoň o nějaký příspěvek. Peníze za sběr se nám budou na konci roku hodit.

Děkuji. K.Kašková

 

Během celého roku je možno odvézt jakékoliv větší a objemnější množství papíru přímo do KOVOŠROTU Liberec, Vilová ulice, Liberec – Františkov. Provozní doba: 7-10,30 11,30 – 15,15. Nutno nahlásit školu a jméno dítěte. Potvrzení, které dostanete, předá žák třídnímu učiteli.

 

Týden 21.-25.10.2019

16. 10. 2019

Vzhledem ke špatným výsledkům z testu na větné členy bude v pondělí 21.10. od 7:00 doučování. Do té doby se ale naučte základní informace o jednotlivých větných členech!

Aj (K.K.) - v pondělí 21.10. test - irregular verbs (1.sloupeček)

Aj (M.M.) - v pondělí 21.10. test Life events

Nj (K.K.) - v pondělí 21.10. zkouším rozhovory (souhlasné+odmítnutí)

Nj (A.N.) - DÚ na pondělí 21.10. Co dělám během týdne?

Aj (K.K.) - v úterý 22.10. zkouším převyprávění příběhu o Sweet Sue (str.10)

Čj -  v úterý 22.10. píšeme kontrolní diktát

SLOH - do středy 23.10. napište charakteristiku Saturnina podle zhlédnuté filmové verze

F - ve středu 23.10. laboratorní práce

Ch - ve čtvrtek 24.10. test - roztoky

Čj - ve čtvrtek 24.10. test - větné členy

Čj - DÚ na čtvrtek 24.10. str.16 (Napište do sešitu jen odpovědi.)

Aj (M.M.) - na čtvrtek 24.10. si připravte vypravování o svém životě

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 24.10. test - nepravidelná slovesa (2.sloupeček)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 24.10. zkouším rozhovory (Did you have a good time? How was the concert?...)

M - ve čtvrtek 24.10. test - mocniny, odmocniny, Pythagorova věta

Ov - v pátek 25.10. aktuality (Maruška, Pája St., Kačka)

F - v pátek 25.10. test - práce, výkon

D - v pátek 25.10. test - třicetiletá válka

 

Týden 14.-18.10. (lichý týden)

7. 10. 2019

Třídní akce v Chotyni (doprava vlakem) byla zaplacena z třídního fondu, proto bylo každému vráceno 20 Kč.

Nj (K.K.) - v pondělí 14.10. test ze slovíček (slovesa z kopie 21.-33.věta)

Nechte podepsat žákovské knížky!!!

Vp - výtvarné techniky: Vypracujte referát o slavném malíři (př. Leonardo da Vinci).

Nj (K.K.) - ve středu 16.10. test - sloveso SEIN + věty na překlad (müde, dran, krank, zu Hause…)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 17.10. test přítomné časy!!!

Čj - DÚ na čtvrtek 17.10. str.14/2 Vyberte si 8 rčení, opište je do sešitu a vysvětlete, co znamenají.

Čj - ve čtvrtek 17.10. test - všechny větné členy

Ov - na pátek 18.10. aktuality (Monča, Štěpka, Ája)

 

Týden 7.-11.10.2019 (sudý týden)

2. 10. 2019

ZMĚNA ROZVRHU: V pondělí 7.10. končí výuka ve 12:15.

Vybíráme 200 Kč na divadlo + 70 Kč na Pč + návratky na vodácký kurz a akci v Chotyni.

Aj - v pondělí 7.10. test - přítomný čas prostý a průběhový

Nj (K.K.) - v pondělí 7.10. test - slovíčka (Slovesa v závorce z prvních dvaceti vět na kopii.)

LITERATURA - v úterý 8.10. test (duchovní písně, legendy, kroniky, Jan Hus)

Ch - ve středu 9.10. test - chemické látky a chemické děje

Ve čtvrtek 10.10. jedeme do Naivního divadla na představení Pouť krkonošská. Ráno sraz v 7:45 u šaten. Učení si vezměte od 4.vyučovací hodiny.

Ch - ve čtvrtek 10.10. laboratorní práce

Čj - DÚ na pátek 11.10. str.65/1c

Čj - v pátek 11.10. test - druhy příslovečných učení (Naučte se nazpaměť spojovací výrazy!!!)

D - v pátek 11.10. test - Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II.

Ov - v pátek 11.10. aktuality (Linda, Dominik, Martin)

V pátek 11.10. je místo literatury mluvnice.

M - DÚ na pátek 11.10. str.20/3d-l

 

Týden 30.9.-4.10. (lichý týden)

26. 9. 2019

M - Na každou hodinu noste TABULKY!

Aj (K.K.) - v pondělí 30.9. test - popis obrázku (přít. čas prostý a průběhový)

- Přineste každý svému vyučujícímu 70 Kč na materiál.

V úterý 1.10. kontroluji podepsané žákovské knížky!!!

Z - ve středu 2.10. test (celý sešit)

Nj (K.K.) - ve středu 2.10. test - časování sloves

Nj (K.K.) - DÚ na středu 2.10. Přeložte slovesa ze závorek na pracovním listu.

Vybíráme 200 Kč na dvě divadelní představení (do 9.10.).

Čj - DÚ na čtvrtek 3.10. str. 65/1b

Čj - ve čtvrtek 3.10. test - přívlastek shodný a neshodný

M - ve čtvrtek 3.10. test - vyhledávání druhých mocnin v tabulkách

Aj (M.M.) - DÚ na čtvrtek 3.10. - pracovní list

Aj (M.M.) - ve čtvrtek 3.10. test - přítomné časy

Aj (K.K.) - ve čtvrtek test - převyprávění příběhu Love on the Farm

Ov - na pátek 4.10. .aktuality (Vašek, Dan, Štěpán)

- v pátek 4.10. test - první část kostry

D - v pátek 4.10. test - reformace (německá, švýcarská, francouzská, anglická)

NA 31.10. A 1.11. JSOU Z ORGANIZAČNÍCH A PROVOZNÍCH DŮVODŮ VYHLÁŠENY ŘEDITELEM ŠKOLY VOLNÉ DNY.

 

Týden 23.-27.9. (sudý)

17. 9. 2019

V pátek 20.9. jste měli přinést vypracovanou přípravu na zahajovací písemnou práci, kterou píšete v úterý 24.9. Z celé třídy ji měla pouze 3 děvčata!!!

Aj (K.K.) - v pondělí 23.9. test - present simple

Čj - v pondělí 23.9. test - přísudek slovesný a jmenný se sponou

Aj (K.K.) - v úterý 24.9. test na slovíčka (Sweet Sue)

Aj (M.M.) - od pondělí 23.9. zkoušení Classroom language

M - v úterý 24.9. zahajovací písemná práce

Nj (K.K.) - ve středu 25.9. test na slovíčka - Freizeit (otázka na volný čas, slovíčka z kopie a učebnice)

Ch - dobrovolný DÚ na středu 25.9. Zjistěte, čím jsou významní: Bohuslav Brauner, Antonín Holý, Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle, Emil Votoček

Čj - ve čtvrtek 26.9. test - Př slovesný jednoduchý, slovesný složený, jmenný se sponou

Čj - DÚ na čtvrtek 26.9. str.65/ 1a

TŘÍDNICKÁ HODINA: Ve čtvrtek 26.9. se koná třídnická hodina 12:30-13:10.

Aj (M.M.) - ve čtvrtek 26.9. zkoušení - představování se 1 minuta (video, telefon, diktafon)

Ov - v pátek 27.9. aktuality (Amy, Míša, Lukáš)

F - v pátek 27.9. opakovací písemná práce (6. a 7. ročník)

Prosím o vrácení návratek na vodácký kurz.