Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ahoj, vítej v naší třídě 9.A. Je nás tu 28 - 18 holek a 10 kluků.

image1.jpeg

 

Týden 4.-8.1.

18. 12. 2020

Přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky!

Vp Čj - přes prázdniny dokončete pracovní list (skloňování cizích slov) + zadané stránky z testové sbírky

Tento týden opět probíhá distanční výuka. Rozvrh online hodin již naleznete na Google disku. Ostatní materiály se budou postupně objevovat ve složkách příslušných předmětů. Doufám, že se brzy setkáme společně ve třídě.

 

Týden 14.12.-18.12.

13. 12. 2020

Velká gratulace Janičce Řehákové (dějepis), Verče Houdové a Míše Staré (čeština) k postupu do okresních kol olympiád!

Čj - v pondělí 14.12. test - velká písmena

Aj - DÚ na pondělí 14.12. Zamyslete se nad povoláním, o kterém uvažujete či ho považujete za důležité, a napište o něm do sešitu (Co obnáší? Jaké by měl mít člověk vlastnosti? Výhody, nevýhody? Proč právě toto povolání?...).

ZMĚNA ROZVRHU: viz Google disk

Vp M - do úterý 15.12. pokračujte úlohami 11-20

V úterý 15.12. si zkontroluji podepsané čtvrtletní hodnocení.

Ov - na středu 16.12. dobrovolný DÚ (Jak naložit s padesáti miliony?)

Ve středu 16.12. kontroluji podepsané žákovské knížky.

Žáci, kteří nemají lepidlo a obalené učebnice, vše dají co nejdříve do pořádku!!!

Aj (K.K.) - ve středu 16.12. test (budoucí čas)

Čj - DÚ na středu 16.12. pravopis - viz Google disk

Vp Čj - ve čtvrtek 17.12. test - pravopis (Vyberu spojení z opraveného domácího úkolu.) + str. 18-22 (+prac.list)

- v pátek 18.12. test (1935-1938 + mnichovská dohoda)

Aj (K.K.) - DÚ na pátek 18.12. WB p. 16/1,2,3

 

 

 

Četba-třídní knihovna

4. 12. 2020

POKLADY TŘÍDNÍ KNIHOVNY

 

Termín: do 18. ledna 2021

Forma zpracování: ZVUKOVÁ NAHRÁVKA (popř. videonahrávka)

Vyber si jednu knihu z třídní knihovny a tu si přečti. Poté vytvoř zvukovou nahrávku (na kameru, na mobil…). Zde jsou požadavky, které bude tvá nahrávka obsahovat. Číst můžeš jen ukázku, o ostatním budeš sám vyprávět. Nezapomeň vždy podrobně zdůvodnit PROČ.

Vyvaruj se odpovědí, protože se mi líbí, protože je to hezké apod. Buď konkrétní!

 

  1. Název knihy a autora
  2. Podrobné zdůvodnění, na základě čeho sis knihu vybral/a. (Neuznávám důvody, protože jsem musel/a, jiná na mě nezbyla atd.)
  3. Základní informace o autorovi
  4. Základní informace o knize (literární žánr – utopický román, drama, dobrodružná literatura, sci-fi … + vysvětlení, co to znamená)
  5. Obsah knihy – stručně a vlastními slovy
  6. Ukázka z knihy + zdůvodnění, proč sis vybral/a právě tuto část.
  7. Vžij se do role jedné postavy z knihy (kladné či záporné) a zamysli se nad jejím chováním. Vysvětli, čím ti byla sympatická či nesympatická.
  8. Doporučení či nedoporučení této knihy ostatním + podrobné zdůvodnění.

 

 

Přeji ti hodně zážitků při četbě!

Kateřina Kašková

 

SBĚR PAPÍRU (8.-9.12.2020)

1. 12. 2020

  • SBĚR PAPÍRU proběhne v úterý 8.12.2020 a ve středu 9.12.2020 (6:30-16:00) na dvoře v Revoluční ulici. Lísteček se jménem a příjmením, třídou a počtem kil vhoďte na místě do připravené krabice umístěné vedle kontejneru. Prosím každého alespoň o nějaký příspěvek. Peníze za sběr se nám budou na konci roku hodit.

!!! Vybíráme POUZE sběr obsahující NOVINY, ČASOPISY, LETÁKY, KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A KNIHY BEZ TVRDÉ VAZBY!!! NE kartony a lepenky!

:-) Děkuji. K.Kašková

Během celého roku je možno odvézt jakékoliv větší a objemnější množství papíru (NE KARTON!) přímo do KOVOŠROTU Liberec, Vilová ulice, Liberec – Františkov. Provozní doba: 7-10:30; 11:30 – 15:15. Nutno nahlásit školu a jméno dítěte. Potvrzení, které dostanete, předá žák třídnímu učiteli.

 

Týden 7.12.-11.12. (lichý týden)

1. 12. 2020

Čj - v pondělí 7.12. test - pravopis podstatných jmen

M - do pondělí 7.12. dokončete pracovní list - rovnice (7,8)

Aj (K.K.) - na pondělí 7.12. si připravte ÚSTNÍ PROJEV svého naplánovaného výletu, dobrovolnického dne... Ve svém projevu použijte prostředky pro vyjádření budoucího času. Informujte nás o odjezdu / příjezdu autobusu, programu... Každý minimálně pět vět.

Ch - v pondělí 7.12. test - redoxní reakce, elektrolýza, koroze...

Nj (A.N.) - v pondělí 7.12. opakovací test (6.lekce)

V úterý 8.12. a ve středu 9.12. proběhne SBĚR PAPÍRU.

- v úterý 8.12. test - litosférické desky, sopečná činnost...

Ov - ve středu 9.12. test - občan, opakování distanční výuky

Ve středu bude třídnická hodina - viz Google disk.

Čj - DÚ na středu 9.12. str. 32/4

Vp Čj - ve čtvrtek 10.12. test - velká písmena, slovní druhy

Nj (K.K.) - ve čtvrtek 10.12. test - slovíčka (mein Tagesprogramm, časové údaje - am Vormittag...)

Aj (K.K.) - v pátek test - přítomné časy pro vyjádření budoucnosti (Procvičte si v pracovním sešitě a na online practice)

Aj (M.M.) - v pátek 11.12. test (slovíčka 2A+2B; slovíčka z hodiny; going to - will)

Aj (M.M.) - DÚ na pátek 11.12. pracovní sešit str. 14/4,5,6,7

Vz - v pátek 11.12. test - zdravá výživa

- v pátek 11.12. test

 

 

Týden 30.11. - 4.12. (sudý týden)

29. 11. 2020

SLOH - v úterý 1.12. test - přímá řeč (zápis přímé řeči, věty uvozovací...)

F - ve čtvrtek 3.12. test - elektromagnetické vlastnosti látek...

- v pátek 4.12. opakovací test

Aj (K.K.) - v pátek 4.12. test - slovíčka (WB p.81/2B; + online practice Collaboration)

- v pátek 4.12. test

 

SCIO TESTOVÁNÍ

9. 10. 2020

Žáci, kteří si zaplatili testování SCIO, nejpozději do pátku 23.10. vypracují DOMA na internetu testy (M, Čj, OSP). Kódy a přístupové údaje jste dostali. Instrukce k testování najdete na GOOGLE disku.

 

Týden 12.-16.10. (lichý)

6. 10. 2020

Vybíráme 100 Kč na pracovní činnosti - vyšívání + dřevěný výrobek.

Aj (K.K.) - DÚ na pondělí 12.10. pracovní list - present perfect

Ch - v pondělí 12.10. test - názvosloví

- v pondělí 12.10. algebra

Čj - v pondělí 12.10. je místo fyziky český jazyk, napíšeme si kontrolní diktát (Tento den budeme mít dvě hodiny mluvnice.)

Nj (K.K.)  - v pondělí 12.10. test ze slovíček - nápisy ve městě

SLOH - DÚ na úterý 13.10. str. 136/6

- na úterý 13.10. dobrovolný referát

- ve středu 14.10. test (celý sešit)

Aj (K.K.) - do úterý 13.10. do 20:00 vypracujte v online practice následující cvičení Grammar Activity 1+4; Test yourself Activity 3+5

Aj (K.K.) - ve středu 14.10. test - předpřítomný čas

- ve středu 14.10. test (italský a německý fašismus)

M - v pátek 16.10. zahajovací písemná práce

 

Týden 5.-9.10. (sudý)

29. 9. 2020

Čj - v pondělí 5.10. test - pravopis (str.14/1a; str.15/3a, 5; str.16/9 + POZOR)

Aj (K.K.) - do pondělí 5.10. si zopakujte třetí tvary nepravidelných sloves (viz přehled na zadních deskách prac.sešitu)

Nj (K.K.) - v pondělí 5.10. test - slovesa s odlučitelnou předponou (aufräumen, fernsehen, Ski laufen, Rad fahren)

ZMĚNA ROZVRHU: V úterý 6.10. mají CHLAPCI od 8:30.

Vp Čj - v úterý 6.10. test - slovotvorba

Hv - v úterý 6.10. referáty (renesance-Ondra, Dan; duchovní a světská hudba-Sarah)

M - noste si rýsovací pomůcky

D - ve středu 7.10. test - charakteristika totalitních režimů, komunismus + Google disk dva zápisy 

Ov - ve středu 7.10. aktuality (Štěpánka, Monča)

Čj - DÚ na středu 7.10. str.21/Test č.3

Aj (M.M.) - DÚ na středu 7.10. Popiš sám sebe (vlastní charakteristika) - namluvit / napsat (5 minut / A4).

Ve čtvrtek 1.hodinu je třídnická hodina.

F - ve čtvrtek 8.10. opakovací test

LITERATURA - DÚ na pátek 9.10. Vyhledejte informace o Karlu Čapkovi a vyplňte pracovní list.

Aj (K.K.) - v pátek 9.10. WRITING (school blog)

 

 

Týden 28.9.-2.10. (lichý)

23. 9. 2020

Již přišly testy z Čj. Prosím, přineste co nejdříve 182 Kč. Děkuji.

ZMĚNA ROZVRHU: V úterý 29.9. mají CHLAPCI od 8:30.

Ov - ve středu 30.9. aktuality (Kačka, Dan)

Ve středu 30.9. kontroluji podepsané žákovské knížky!

Aj (K.K.) - DÚ na středu 30.9. Napište vlastní charakteristiku (120-150 slov, úvod - vnější charakteristika - vnitřní charakteristika - zájmy)

Nj (A.N.) - ve čtvrtek 1.10. test ze slovíček (dům)

- DÚ na čtvrtek 1.10. přineste vypracované profesní testy www.infoabsolvent.cz

ZMĚNA ROZVRHU: Ve čtvrtek 1.10. mají CHLAPCI od 8:30.

Aj (M.M.) - v pátek 2.10. test - zájmena

Aj (M.M.) - DÚ na pátek 2.10. WB str.2 / 2 + test osobnost

M - Učte se na desetiminutovky! Známky některých jsou odstrašující.